Capital Ford – Ford Thủ Đô – Đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam

  • Địa chỉ: Km 8, Đường Giải Phóng, Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Mr. Nguyễn Viết Cường: 0973.766.892